Temel Yaklaşım

Genç ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi için haklı zenginlikler üreten bir kuruluştur.

•Üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren
•Üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren,
•Aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslar arası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran,
•İş çevrelerinin yararlanmasını sağlayacak platformlar ve fırsatlar oluşturan,
•İşbirliği alanları ve projeleri üreten,
•Ülkemiz ekonomisi ve müteşebbislerinin ulusal ve uluslar arası alanda en güçlü ve ilk akla gelen temsilcilerinden olan,
•Ekonomide ahlak ilkelerini öncelikleyen etkin bir kuruluştur.

İlkelerimiz

•Baskılara ve haksızlıklara karşı direnç göstermek,
•Çevreye ve doğal kaynaklara karşı duyarlılık,
•Suistimale ve istismara mani olmak,
•Her değeri yerinde, zamanında ve ölçüsünde kullanmak,
•Üretkenliği teşvik etmek ve desteklemek,
•Yenilikleri ve teknolojileri en iyi şekilde transfer etmek,
•Reel sektörü öncelemek,
•Sivil toplum duyarlılığını ön planda tutmak,
•Değerlerimiz kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirmek ve her platformda temsil edebilmek,
•Karar verirken istişareye özen göstermek, uygulamayı azim ve ısrarla takip etmek,
•Sabırlı olmak,
•Öğrenmek ve eğitmek,
•Toplam faydayı esas almak,
•Eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine uygunluk