Kurum Kültürü

Genç ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, adına çaba gösteren tüm üye, yönetici ve çalışanlarımızın ilkelerimize uygun davranmasını bekler.

Genç ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nde herkesin benimsemiş olduğu ve inandığı kurum kültürü öğelerimiz şunlardır:

•Anlayış ve davranışta kalite benimsenmiştir,
•Genç ASKON mensupları kendi aralarında etkin iletişim içindedirler,
•İş süreçlerini yönetme ve sonuçlandırmada sürekli gelişim esastır,
•Üretken, proaktif ve değişime açık bir kurumdur,
•İş ahlakı esastır,
•Kurumdaşlık ve arkadaşlık bağları önemlidir,
•Yetki ve sorumluluk paylaşımı, gereğine uygun işler,
•Milli değerler önemsenir,
•Genç ASKON güvenilirlik referansıdır,
•İş ahlakı esastır,
•Kurumdaşlık ve arkadaşlık bağları önemlidir,
•Yetki ve sorumluluk paylaşımı, gereğine uygun işler,
•Genç ASKON özgür ve dinamik bir ortamdır,
•Ar-Ge ve inovasyonu önemser ve teşvik eder,

•Çevresiyle iyi ilişkiler kurar ve işbirliğini önceler,
•Birikim ve deneyimlerden yararlanmayı sağlayacak ortamlar oluşturur,
•Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel sağlık ayırt etmeksizin adil muamelede bulunur,

•Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alır,
•Genç ASKON’da hasbilik esastır, kurumsal menfaatler kişisel menfaatlerin önündedir,
•Genç ASKON, yeni fikirler ve projeler üretme zeminidir,
•Konumların hukukuna riayet gösterilir,
•Sahiplenme düzeyi ve sorumluk bilinci yüksektir,
•Genç ASKON üyelerinden aldığı destek ve güçle çalışmalarını yürütür,
•Genç ASKON sadece iktisadi değil, kişisel gelişim fırsatıdır,
•Duruşu ve değerlendirmeleri ilkelere dayalıdır,
•Peygamberimizin ticari hayatı Genç ASKON üyelerine en iyi örnektir,
•Genç ASKON, en iyi gönüllü hizmet alanı olmayı hedefler,
•Yönetcilerin önceliği Genç ASKON’dur.

Kurumsal Politikalar

Genç ASKON, iktidarlardan bağımsız, güncel politika ve popüler uygulamalara karşı ihtiyatlı, ülkemizin ve insanımızın çıkarlarını önceleyen, aynı vizyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle işbirliğini önemseyen bir kuruluş olarak;

•Dinamizm ve esneklik ile beraber istikrarı korumanın,
•Farklı görüş ve aykırı fikir ile beraber birliği korumanın,
•Eylem hızı ve katılımcılıktan yararlanma ile beraber istikameti korumanın,
•Doğruyu ve özgürlüğü önemsemekle beraber özgünlüğü korumanın
dengesini kurar, uygulamalarına yansıtır.

Genç ASKON, bölgeler arası kalkınma farkını azaltmak, topyekün kalkınmayı sağlamak amacıyla;
•“Adil gelir dağılımı” için programlar geliştirir,
•Üretim, istihdam ve ihracatı arttırıcı politikalar üretir,
•Yatırım ve işbirliği arayışlarına öncülük eder,
•Üretkenliği, verimliliği ve Ar-Ge’yi teşvik eder.